Фортификације на српском етно-политичком простору

Игор Мојсиловић је објавио нову варијанту интерактивне карте „Фортификације на српском етно-политичком простору“.

На карти су приказани фортификациони објекти и дворци из епоха од антике до 20. века. Обележени су: очувани сложени фортификациони системи, тврђаве (градови), куле, утврђени сакрални објекти, утврђени стамбени објекти и видљиви остаци висинских и низинских фортификација.

Карти се може приступити путем следећег линка:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Yqn3btiEKXm0j_Xty6nY7UP8-kY&ll=44.04872106852059%2C19.51675434999993&z=7

 

Igor1

 

Advertisements
Фортификације на српском етно-политичком простору

Белешке о појединим породицама цинцарског порекла

Александар Бачко је објавио своју нову књигу, “Белешке о појединим породицама цинцарског порекла“. Ова монографија је публикована у електронском издању.

Уредник монографије је госпођа Љиљана Буза из Српско – цинцарског друштва „Луњина“ из Београда.

Књига “Белешке о појединим породицама цинцарског порекла “ има 141 страну.

Ова књига се може бесплатно преузети (у PDF формату), путем следећег линка:

Cincari – knjiga

 

Cincari - korice

Белешке о појединим породицама цинцарског порекла

Notes about certain families of Aromanian origin

Aleksandar Bačko has published his new e-book, “Notes about certain families of Aromanian origin“.

Editor of this book is Ms. Ljiljana Buza from The Serbian-Aromanian association “Lunjina”.

“Notes about certain families of Aromanian origin“ has 141 pages.

This book can be downloaded free (in PDF format), following this link:

Cincari – knjiga

 

Cincari - korice

Notes about certain families of Aromanian origin

О појединим српским породицама у Книну

Александар Бачко је објавио своју нову књигу, “О појединим српским породицама у Книну “. Ова монографија је публикована у електронском издању.

Књига је посвећена Зорану Бачку, ауторовом стрицу.

Уредник монографије је Игор Мојсиловић.

Књига “О појединим српским породицама у Книну “ има 115 страна.

Ова књига се може бесплатно преузети (у PDF формату), путем следећег линка:

O pojedinim srpskim porodicama u Kninu

Korice - konacna verzija

 

О појединим српским породицама у Книну

About certain Serbian families in Knin

Aleksandar Bačko has published his new e-book, “About certain Serbian families in Knin“.

This book is dedicated to Zoran Batchko, author’s uncle.

Editor of this book is Igor Mojsilović.

“About certain Serbian families in Knin “ has 115 pages.

This book can be downloaded free (in PDF format), following this link:

O pojedinim srpskim porodicama u Kninu

Korice - konacna verzija

 

About certain Serbian families in Knin

Aleksandar Bačko – review of twenty years of research work

Igor Mojsilović has published his new e-book, „Aleksandar Bačko – review of twenty years of research work“.

Editor of this book is Miodrag Rođenkov.

Book „Aleksandar Bačko – review of twenty years of research work“ has 108 pages.

The e-book can be downloaded free (in PDF format), following this link:

Aleksandar Backo – osvrt…

Aleksandar Backo - korice

 

Aleksandar Bačko – review of twenty years of research work

Александар Бачко – осврт на двадесет година истраживачког рада

Игор Мојсиловић је у електронској форми објавио биографску књигу „Александар Бачко – осврт на двадесет година истраживачког рада“.

Монографија је обима 108 страна.

Уредник је Миодраг Рођенков.

Монографију „ Александар Бачко – осврт на двадесет година истраживачког рада “ можете бесплатно преузети у PDF формату, путем следећег линка:

Aleksandar Backo – osvrt…

 

Aleksandar Backo - korice

 

Александар Бачко – осврт на двадесет година истраживачког рада