Aleksandar Bačko – review of twenty years of research work

Igor Mojsilović has published his new e-book, „Aleksandar Bačko – review of twenty years of research work“.

Editor of this book is Miodrag Rođenkov.

Book „Aleksandar Bačko – review of twenty years of research work“ has 108 pages.

The e-book can be downloaded free (in PDF format), following this link:

Aleksandar Backo – osvrt…

Aleksandar Backo - korice

 

Aleksandar Bačko – review of twenty years of research work

Александар Бачко – осврт на двадесет година истраживачког рада

Игор Мојсиловић је у електронској форми објавио биографску књигу „Александар Бачко – осврт на двадесет година истраживачког рада“.

Монографија је обима 108 страна.

Уредник је Миодраг Рођенков.

Монографију „ Александар Бачко – осврт на двадесет година истраживачког рада “ можете бесплатно преузети у PDF формату, путем следећег линка:

Aleksandar Backo – osvrt…

 

Aleksandar Backo - korice

 

Александар Бачко – осврт на двадесет година истраживачког рада

Родови који славе Св. Тому – генетичка и етнографска истраживања – књига

Монографија „Родови који славе Св. Тому – генетичка и етнографска истраживања“, чији су аутори Александар Бачко и Драгиша Максимовић, публикована је у Београду 2010. године, као 5. књига у оквиру едиције „Зборник за српску етнографију и историју“.

 

Уредник монографије „Родови који славе Св. Тому – генетичка и етнографска истраживања“ је господин Игор Мојсиловић.

 

Главни покровитељ књиге „Родови који славе Св. Тому – генетичка и етнографска истраживања“ је господин Драгиша Максимовић из Француске.

 

Књига је обима 282 стране и садржи податке из области: генетичке генеалогије, етнографије и историје, о породицама и родовима, који славе Светог апостола Тому.

 

У питању је прва српска књига посвећена генетичкој генеалогији.

 

Цена књиге је 900 динара, плус поштански трошкови.

 

Књигу „Родови који славе Св. Тому – генетичка и етнографска истраживања“ можете наручити од коаутора Александра Бачка, путем електронске поште istrazivanjeporekla@yahoo.com

 

Sv. Toma

Родови који славе Св. Тому – генетичка и етнографска истраживања – књига