О појединим српским породицама у Книну

Александар Бачко је објавио своју нову књигу, “О појединим српским породицама у Книну “. Ова монографија је публикована у електронском издању.

Књига је посвећена Зорану Бачку, ауторовом стрицу.

Уредник монографије је Игор Мојсиловић.

Књига “О појединим српским породицама у Книну “ има 115 страна.

Ова књига се може бесплатно преузети (у PDF формату), путем следећег линка:

O pojedinim srpskim porodicama u Kninu

Korice - konacna verzija

 

Advertisements
О појединим српским породицама у Книну

About certain Serbian families in Knin

Aleksandar Bačko has published his new e-book, “About certain Serbian families in Knin“.

This book is dedicated to Zoran Batchko, author’s uncle.

Editor of this book is Igor Mojsilović.

“About certain Serbian families in Knin “ has 115 pages.

This book can be downloaded free (in PDF format), following this link:

O pojedinim srpskim porodicama u Kninu

Korice - konacna verzija

 

About certain Serbian families in Knin

Aleksandar Bačko – review of twenty years of research work

Igor Mojsilović has published his new e-book, „Aleksandar Bačko – review of twenty years of research work“.

Editor of this book is Miodrag Rođenkov.

Book „Aleksandar Bačko – review of twenty years of research work“ has 108 pages.

The e-book can be downloaded free (in PDF format), following this link:

Aleksandar Backo – osvrt…

Aleksandar Backo - korice

 

Aleksandar Bačko – review of twenty years of research work

Александар Бачко – осврт на двадесет година истраживачког рада

Игор Мојсиловић је у електронској форми објавио биографску књигу „Александар Бачко – осврт на двадесет година истраживачког рада“.

Монографија је обима 108 страна.

Уредник је Миодраг Рођенков.

Монографију „ Александар Бачко – осврт на двадесет година истраживачког рада “ можете бесплатно преузети у PDF формату, путем следећег линка:

Aleksandar Backo – osvrt…

 

Aleksandar Backo - korice

 

Александар Бачко – осврт на двадесет година истраживачког рада

Српске породице пакрачког и даруварског краја

У електронској форми објављена је нова монографија „Српске породице пакрачког и даруварског краја“, чији су аутори Александар Бачко и Предраг Гојковић.

У књизи је изнет преглед српских породица те области, информације о појединим родовима, биографије православних пакрачких епископа, преглед топонима, као и други подаци. Монографија је обима 431 стране.

Покровитељи монографије „Српске породице пакрачког и даруварског краја“ су господин Предраг Гојковић и господин Милорад Ћустић. Уредник ове монографије је Миодраг Рођенков, а аутор корица Катарина Бачко.

Коаутор Александар Бачко своје ангажовање на књизи „Српске породице пакрачког и даруварског краја“ посветио је успомени на свог претка, пакрачког епископа и администратора Карловачке митрополије Никанора Грујића (1810 – 1887).

Монографију „Српске породице пакрачког и даруварског краја“ можете бесплатно преузети у PDF формату, путем следећег линка:

Pakracki i daruvarski kraj

 

Korice

 

Српске породице пакрачког и даруварског краја

Дрљаче на Банији – књига

Монографија „Дрљаче на Банији“, чији су аутори Александар Бачко и Живко Крчмаревић, публикована је у Београду 2016. године, као 8. књига у оквиру едиције „Зборник за српску етнографију и историју“.

 

Велики покровитељ књиге „Дрљаче на Банији“ је господин Живко Крчмаревић из овог банијског насеља, који данас живи и ради у Аустралији.

 

Уредник монографије „Дрљаче на Банији“ је Миодраг Рођенков, а аутор корица Катарина Бачко.

 

Књига је обима 555 страна и садржи податке о насељу Дрљаче на Банији, као и о пореклу тамошњих српских породица.

 

drljace-korice

Дрљаче на Банији – књига

Крњево код Смедеревске Паланке – Белешке VIII

ПОПИС ВЛАСНИКА СИТНЕ СТОКЕ У КРЊЕВУ 1832. ГОДИНЕ[1]

Име и презиме власника Укупан број оваца и коза
Васа Шулеић 22
Миша Богићев 35
Стојан Јелић 26
Радивој Рајков 18
Стојан Петров 40
Јон Станојев 18
Милан Грчић 13
Миленко Богићев 45
Јеремија Мијаилов 53
Недељко Гаврилов 25
Миливој Михаилов 28
Спасоје Краинац 55
Деспот Ђорђев 43
Јован Младенов 26
Ђурађ Мијатовић 10
Живојин Стефанов 64
Милен Ђорђев 32
Марко Мирчетић 31
Јован Петров 8
Милан Ђурић 22
Јанко Ранисав 40
Илија Ћирков 60
Бранко Павловић 20
Сава Тирнанић 20
Маринко Радосављев 10
Сима Милићев 8
Ђорђе Вавић 31
Иван Стојанов 10
Станко Миљков 9
Милован Михаилов 14
Трифун Маџар 12
Милован Шулеић 21
Бранко Јанков 20
Вељко Петров 8
Милија Шулеић 30
Мијат Павков 9
Живан Стефанов 10
Риста Цветков 42
Игњат Јованов 20
Костадин Краинац 85
Станиша Чолаков 24
Милета Миленков 14
Никола Иванков 6
Ранко Недељков 20
Јован Мутавџија 14
Ивко Краинац 17
Новак Милојков 14
Никола Ћирковић 26
Милош Тирнанић 16
Паун Чолаковић 30
Пера Јовановић 14
Маринко Стојанов 30
Марко Цветков 24
Рака Бугарин 22
Станојло Шулеић 60
Јован Шулеић 22
Стојан Лукић 41
Митар Шулеић 20
Јанко Николић 100
Марјан Павковић 50
Ивко Радосав 15
Ранко Јовшић 64
Марко Радосављев 10
Илија Петровић 15
Живан Мајсторов 40
Стефан Бранков 15
Јован Ранисављев 8
Миладин Маринков 15
Дамјан Николић 60
Марисав Бранков 23
Богоје Марков 17
Арса Бугарин 20
Трајан Јовшић 50
Живул Краинац 40
Јован Вељков 30
Лазар Живоинов 13
Радосав Манојлов 50
Стоилко Шулеић 15
Миливој Рајков 10
Миливој Ђукић 6
Милић Петровић 8
Јован Поповић 8
Митар Грчић 14
Марко Маринковић 6
Андреја Пешић 6
Станиша Иванов 20
укупно 2235

ПОПИС КРЊЕВА 1863. ГОДИНЕ

„ОБШТИНА КРЊЕВАЧКА – МЕСТО КРЊЕВО“[2]

(Наставак)

  1. Стојан Лазаревић, баштован, 32 г. Имање: нема. Месечни приход од привреде 4 талира. По приходу спада у II класу.
  1. Живко Стојковић, ковач, 40 г., Стана жена 32 г., Живота син 13 г., Живан син 9 г., Благоје син 8 г., Миливоје син 5 г., Ружица кћи 15 г., Милена кћи 9 г. Имање: 1 кућу и плац 1/4 дана, 2 њиве 3 1/2 дана – све у вредности 62 дуката цесарска. Месечни приход од привреде 8 талира. По имању спада у I класу, по приходу у III класу.
  1. Јана удовица Веселина Вучковића, 45 г., Живан син 14 г., Марко син 10 г., Мата син 10 г. Имање: 1 кућни плац 1 дан, 1 њиву, 2 дана, 1 виноград 1 мотика – све у вредности 36 дуката цесарских. Месечни приход: нема. По имању спада у I класу.
  1. Аксентије Радовановић, зем. 32 г., Марија жена 30 г., Живота син 1/2 г., Живана кћи 4 г. Имање: 1 кућу и кош с плацем 1/4 дана, 8 њива 6 1/2 дана, 1 ливаду 2 косе, 2 забрана 6 коса. 1 шљивар 1/4 дана, 3 винограда 4 мотике – све у вредности 208 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 6 1/2 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
  1. Недељко Ракић, земљед. 40 г., Лазар син 12 г., Павле син 10 г., Петар син 5 г., Јована кћи 3 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 7 њива 7 1/4 дана, 1 ливаду 1 косу траве, 1 забран 2 косе, 2 винограда 3 мотике – све у вредности 144 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед. 4 талира. По имању спада у II класу, по приходу у II класу.
  1. Стеван Николић, зем. 45 г., Станица жена 35 г., Павле син 14 г., Милан син 6 г., Милојка кћи 10 г., Милунка кћи 5 г. Имање: 1 кућу и плац 1/4 дана, 13 њива 6 дана, 1 шљивар 1/4 дана, 3 винограда 4 1/2 мотике, 2 забрана 2 косе, 2 ливаде 3 1/2 косе – све у вредности 153 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед. 7 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
  1. Милан Јовановић, зем. 62 г., Марко син 17 г., Цвета кћи 19 г., Јела кћи 16 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/2 дана, 15 њива 4 1/2 дана, 1 ливаду 4 косе, 3 забрана 7 коса, 4 винограда 3 мотике, 1 лидину 1/4 мотике – све у вредности 253 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед. 12 талира. По имању спада у IV класу, по приходу у III класу.
  1. Радојко Марисављевић, зем. 42 г., Велика жена 40 г., Милош пасторак 20 г., Стана пасторка 16 г., Стевана кћи 15 г., Ана кћи 8 г., Петрија кћи 6 г., Станија кћи 9 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1 дан, 6 њива 1/2 дана, 2 шљивара 1 1/2 дан, 1 ливаду 6 коса, 3 забрана 6 коса, 2 винограда 6 мотика – све у вредности 281 дукат цесарски. Месечни приход од покретности и земљед. 12 талира. По имању спада у IV класу, по приходу у IV класу.
  1. Лазар И. Поповић, писар обштински 32 г., Стана жена 28 г., Антоније син 1 г., Стевана кћи 2 г. Имање: 1 кућу и плац 1/2 дана, 7 њива 8 1/2 дана, 1 виноград 2 мотике, 1 шљивар 1/4 дана – све у вредности 125 дуката цесарских. Месечни приход од привреде 6 талира. По имању спада у II класу, по приходу у II класу.
  1. Јован М. Ђурић, зем. 26 г., Марија жена 25 г. Имање: 1 њиву 1 дан орања, 1 виноград 1/2 мотике – све у вредности 11 дуката цесарских. Месечни приход од привреде 6 талира. По имању спада у I класу, по приходу у II класу.

(Наставиће се)

АЛЕКСАНДАР БАЧКО

Извори

[1] Бранко Перуничић, Насеље и град Смедерево, Смедерево 1977, 309 – 310.

[2] Бранко Перуничић, Попис становништва и пољопривреде у Срезу јасеничком 1863. године, Смедеревска Паланка 1978, 449 – 461.

Крњево код Смедеревске Паланке – Белешке VIII