Дрљаче на Банији – књига

Монографија „Дрљаче на Банији“, чији су аутори Александар Бачко и Живко Крчмаревић, публикована је у Београду 2016. године, као 8. књига у оквиру едиције „Зборник за српску етнографију и историју“.

 

Велики покровитељ књиге „Дрљаче на Банији“ је господин Живко Крчмаревић из овог банијског насеља, који данас живи и ради у Аустралији.

 

Уредник монографије „Дрљаче на Банији“ је Миодраг Рођенков, а аутор корица Катарина Бачко.

 

Књига је обима 555 страна и садржи податке о насељу Дрљаче на Банији, као и о пореклу тамошњих српских породица.

 

drljace-korice

Advertisements
Дрљаче на Банији – књига

Крњево код Смедеревске Паланке – Белешке VIII

ПОПИС ВЛАСНИКА СИТНЕ СТОКЕ У КРЊЕВУ 1832. ГОДИНЕ[1]

Име и презиме власника Укупан број оваца и коза
Васа Шулеић 22
Миша Богићев 35
Стојан Јелић 26
Радивој Рајков 18
Стојан Петров 40
Јон Станојев 18
Милан Грчић 13
Миленко Богићев 45
Јеремија Мијаилов 53
Недељко Гаврилов 25
Миливој Михаилов 28
Спасоје Краинац 55
Деспот Ђорђев 43
Јован Младенов 26
Ђурађ Мијатовић 10
Живојин Стефанов 64
Милен Ђорђев 32
Марко Мирчетић 31
Јован Петров 8
Милан Ђурић 22
Јанко Ранисав 40
Илија Ћирков 60
Бранко Павловић 20
Сава Тирнанић 20
Маринко Радосављев 10
Сима Милићев 8
Ђорђе Вавић 31
Иван Стојанов 10
Станко Миљков 9
Милован Михаилов 14
Трифун Маџар 12
Милован Шулеић 21
Бранко Јанков 20
Вељко Петров 8
Милија Шулеић 30
Мијат Павков 9
Живан Стефанов 10
Риста Цветков 42
Игњат Јованов 20
Костадин Краинац 85
Станиша Чолаков 24
Милета Миленков 14
Никола Иванков 6
Ранко Недељков 20
Јован Мутавџија 14
Ивко Краинац 17
Новак Милојков 14
Никола Ћирковић 26
Милош Тирнанић 16
Паун Чолаковић 30
Пера Јовановић 14
Маринко Стојанов 30
Марко Цветков 24
Рака Бугарин 22
Станојло Шулеић 60
Јован Шулеић 22
Стојан Лукић 41
Митар Шулеић 20
Јанко Николић 100
Марјан Павковић 50
Ивко Радосав 15
Ранко Јовшић 64
Марко Радосављев 10
Илија Петровић 15
Живан Мајсторов 40
Стефан Бранков 15
Јован Ранисављев 8
Миладин Маринков 15
Дамјан Николић 60
Марисав Бранков 23
Богоје Марков 17
Арса Бугарин 20
Трајан Јовшић 50
Живул Краинац 40
Јован Вељков 30
Лазар Живоинов 13
Радосав Манојлов 50
Стоилко Шулеић 15
Миливој Рајков 10
Миливој Ђукић 6
Милић Петровић 8
Јован Поповић 8
Митар Грчић 14
Марко Маринковић 6
Андреја Пешић 6
Станиша Иванов 20
укупно 2235

ПОПИС КРЊЕВА 1863. ГОДИНЕ

„ОБШТИНА КРЊЕВАЧКА – МЕСТО КРЊЕВО“[2]

(Наставак)

 1. Стојан Лазаревић, баштован, 32 г. Имање: нема. Месечни приход од привреде 4 талира. По приходу спада у II класу.
 1. Живко Стојковић, ковач, 40 г., Стана жена 32 г., Живота син 13 г., Живан син 9 г., Благоје син 8 г., Миливоје син 5 г., Ружица кћи 15 г., Милена кћи 9 г. Имање: 1 кућу и плац 1/4 дана, 2 њиве 3 1/2 дана – све у вредности 62 дуката цесарска. Месечни приход од привреде 8 талира. По имању спада у I класу, по приходу у III класу.
 1. Јана удовица Веселина Вучковића, 45 г., Живан син 14 г., Марко син 10 г., Мата син 10 г. Имање: 1 кућни плац 1 дан, 1 њиву, 2 дана, 1 виноград 1 мотика – све у вредности 36 дуката цесарских. Месечни приход: нема. По имању спада у I класу.
 1. Аксентије Радовановић, зем. 32 г., Марија жена 30 г., Живота син 1/2 г., Живана кћи 4 г. Имање: 1 кућу и кош с плацем 1/4 дана, 8 њива 6 1/2 дана, 1 ливаду 2 косе, 2 забрана 6 коса. 1 шљивар 1/4 дана, 3 винограда 4 мотике – све у вредности 208 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 6 1/2 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
 1. Недељко Ракић, земљед. 40 г., Лазар син 12 г., Павле син 10 г., Петар син 5 г., Јована кћи 3 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 7 њива 7 1/4 дана, 1 ливаду 1 косу траве, 1 забран 2 косе, 2 винограда 3 мотике – све у вредности 144 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед. 4 талира. По имању спада у II класу, по приходу у II класу.
 1. Стеван Николић, зем. 45 г., Станица жена 35 г., Павле син 14 г., Милан син 6 г., Милојка кћи 10 г., Милунка кћи 5 г. Имање: 1 кућу и плац 1/4 дана, 13 њива 6 дана, 1 шљивар 1/4 дана, 3 винограда 4 1/2 мотике, 2 забрана 2 косе, 2 ливаде 3 1/2 косе – све у вредности 153 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед. 7 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
 1. Милан Јовановић, зем. 62 г., Марко син 17 г., Цвета кћи 19 г., Јела кћи 16 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/2 дана, 15 њива 4 1/2 дана, 1 ливаду 4 косе, 3 забрана 7 коса, 4 винограда 3 мотике, 1 лидину 1/4 мотике – све у вредности 253 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед. 12 талира. По имању спада у IV класу, по приходу у III класу.
 1. Радојко Марисављевић, зем. 42 г., Велика жена 40 г., Милош пасторак 20 г., Стана пасторка 16 г., Стевана кћи 15 г., Ана кћи 8 г., Петрија кћи 6 г., Станија кћи 9 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1 дан, 6 њива 1/2 дана, 2 шљивара 1 1/2 дан, 1 ливаду 6 коса, 3 забрана 6 коса, 2 винограда 6 мотика – све у вредности 281 дукат цесарски. Месечни приход од покретности и земљед. 12 талира. По имању спада у IV класу, по приходу у IV класу.
 1. Лазар И. Поповић, писар обштински 32 г., Стана жена 28 г., Антоније син 1 г., Стевана кћи 2 г. Имање: 1 кућу и плац 1/2 дана, 7 њива 8 1/2 дана, 1 виноград 2 мотике, 1 шљивар 1/4 дана – све у вредности 125 дуката цесарских. Месечни приход од привреде 6 талира. По имању спада у II класу, по приходу у II класу.
 1. Јован М. Ђурић, зем. 26 г., Марија жена 25 г. Имање: 1 њиву 1 дан орања, 1 виноград 1/2 мотике – све у вредности 11 дуката цесарских. Месечни приход од привреде 6 талира. По имању спада у I класу, по приходу у II класу.

(Наставиће се)

АЛЕКСАНДАР БАЧКО

Извори

[1] Бранко Перуничић, Насеље и град Смедерево, Смедерево 1977, 309 – 310.

[2] Бранко Перуничић, Попис становништва и пољопривреде у Срезу јасеничком 1863. године, Смедеревска Паланка 1978, 449 – 461.

Крњево код Смедеревске Паланке – Белешке VIII

Крњево код Смедеревске Паланке – Белешке VII

ПОПИС ВЛАСНИКА СИТНЕ СТОКЕ У КРЊЕВУ 1824. ГОДИНЕ[1]

Име и презиме власника Број оваца Број коза
Милић Шулеић 37 /
Јеремија Михаиловић 115 30
Манојло Павков 100 13
Новак Ђукић 40 8
Мирчета Богићевић 22 16
Ранко Чолаковић 8 /
Петар Колар / 11
Марко Мирчетић 26 12
Недељко Десимировић 33 9
Милета „Меленков“ (Миленков? – А.Б.) 29 26
Мијат Павковић 40 26
Стефан Тирновић 38 7
Бранко Чолаковић 28 12
Ранко Павковић 35 13
Милован Тублеић 29 /
Радивој Рајков 13 7
Трифун Стокић 18 /
Ранко Јовшић 60 2
Јовша Бранков 31 /
Стојан Шулеић 30 18
Паун Чолаковић 86 /
Стојан Петровић 5 10
Милован Стошић 20 7
Ђорђе Младеновић 80 43
Живан Мајсторовић 74 11
Игњат Јовановић 15 10
Јанко Николић 60 16
Илија Ћирковић 25 20
Маринко Николић / 20
Николај Иванковић 15 18
Костадин Краинац 64 25
Иван Петровић 18 20
Дамњан Николић 58 19
Ђорђе Иванић 24 5
Марјан Павковић 67 40
Миленко Павковић 14 14
Рака Бугарин 20 20
Илија Деспотовић 15 /
Рајко Радојевић 9 /
Сретен Грчић 20 3
Марко Цветковић 90 40
Павле Ћирковић 12 /
Јован Вељковић 7 40
Мратинко Машић 14 /
Стојан Лукић 22 20
Марјан Обрадовић 22 4
Станиша Иванчевић 135 5
Живул Петровић 31 4
Стојан Бранковић 53 15
Мијаило Павковић 65 5
Милан Краинац 20 /
Станоје Краинац 5 5
Живоин Кршљанин 20 40
Спасоје Краинац 5 9
Милоје Машић 28 12
Ивко Краинац 16 13
Митар Шулеић „у Коњску бр.“ 30 3
Јован Радисављевић 26 /
Милија Шулеић к(мет) 24 /
Миланко Ђурин 40 4
Арса Бугарин 10 /
Стојан Ћирковић т(уфекџија) 280 /

ПОПИС КРЊЕВА 1863. ГОДИНЕ

„ОБШТИНА КРЊЕВАЧКА – МЕСТО КРЊЕВО“[2]

(Наставак)

 1. Павле Миленовић, 36 г., Алексија жена 34 г., Марко син 13 г., Танаско син 6 г., Петрија кћи 5 г., Симка кћи 3 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац с воћем 1/2 дана, 12 њива 6 3/4 дана, 2 чаира 2 дана, 1 ливаду 2 косе, 4 забрана 2 косе, 3 винограда 5 мотика – све у вредности 227 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 8 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
 1. Дмитар Тирнанић, зем. 22 г., Сара жена 22 г., Лазар син 2 г., Сава син 3 г., Петар брат 19 г., Благоје брат 17 г., Јерина сна 18 г., Марија мати 40 г., Јана сестра 12 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац с воћем 1 1/2 дан, 11 њива 9 1/4 дана, 2 шљивара 1 3/4 дана, 3 забрана 9 коса, 1 ливаду 2 косе, 4 винограда 9 1/2 мотика – све у вредности 316 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 19 талира. По имању спада у IV класу, по приходу у V класу.
 1. Милош Пауновић, зем. 55 г., Станка жена 50 г., Матија син 9 г., Живана кћи 11 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 5 њива 7 дана, 3 ливаде 5 коса, 2 забрана 2 косе, 1 виноград 4 мотике – све у вредности 172 дуката цесарска. Месечни приход од земљед. 4 талира. По имању спадају у III класу, по приходу у II класу.
 1. Миљко Обрадовић, ковач 56 г., Миленија жена 50 г., Филип син 17 г., Јевта син 13 г., Анта син 7 г., Јелена кћи 4 г. Имање: нема. Месечни приход од привреде 6 талира. По приходу спада у II класу.
 1. Игњат Пауновић, зем. 25 г., Павлија жена 22 г., Ружица кћи 4 г., Станица кћи 2 г. Имање: 1 кућу и плац 1/2 дана, 6 њива 3 1/2 дана, 1 забран 3 косе, 1 шљивар 1/4 дана, 1 виноград 2 мотике – све у вредности 92 дуката цесарска. Месечни приход од земљед. 6 талира. По имању спада у I класу, по приходу у II класу.
 1. Раја Јовановић, зем. 32 г., Стојана жена 29 г., Петар син 5 г., Јован син 2 г., Богдана кћи 7 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/2 дана, 8 њива 4 3/4 дана, 2 ливаде 1 1/2 косе, 2 забрана 5 коса, 2 винограда 3 1/2 мотике – све у вредности 151 дукат цесарски. Месечни приход од покретности и земљед. 7 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
 1. Јаков Ж. Трајановић, зем. 20 г., Инђија жена 20 г., Јован брат 18 г., Коста брат 12 г., Стојан брат 11 г., Антоније брат 7 г., Синђелија мати 40 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац с воћем 1 дан, 12 њива 14 1/2 дана, 1 шљивар 1/4 дана, 2 забрана 4 косе, 3 винограда 11 мотика, 1 парлог 7 мотика – све у вредности 460 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 14 талира. По имању спада у V класу, по приходу у IV класу.
 1. Мијаило Цветковић, зем. 23 г., Милица жена 22 г., Смиљана кћи 2 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1 дан, 16 њива 10 3/4 дана, 3 шљивара 1 1/4 дана, 4 забрана 6 1/2 коса, 2 ливаде 6 коса, 3 винограда 4 мотике – све у вредности 318 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 7 талира. По имању спада у IV класу, по приходу у III класу.
 1. Сава Ђорђевић, абаџија 20 г. Јела жена 18 г., Милица кћи 1/4 г. Имање: 1 кућу и плац 1/4 дана у вредности 15 дуката цесарских. Месечни приход од привреде 6 талира. По имању спада у I класу, по приходу у II класу.
 1. Воин Станојловић, земљед. 34 г., Манасија жена 34 г., Ђорђе син 15 г., Сима син 12 г., Никола син 10 г., Јовица син 8 г., Вуица син 5 г., Ђурђе син 4 г., Ранђија кћи 14 г., Живана кћи 2 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/2 дана, 7 њива 11 1/2 дана, 2 ливаде 4 косе, 2 забрана 3 косе, 1 виноград 5 мотика – све у вредности 240 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 9 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
 1. Марјан Јовшић, земљед. 57 г., Милинка жена 53 г., Благоје син 23 г., Глигорије син 20 г., Милена кћи 14 г., Јана кћи 11 г., Љубица кћи 3 г., Иконија сна 21 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац с воћем 1/2 дана, 9 њива 7 1/4 дана, 3 ливаде 8 коса, 2 шљивара 1/2 дана, 2 винограда 4 мотике – све у вредности 252 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 17 талира. По имању спада у IV класу, по приходу у V класу.
 1. Стеван Богићевић, зем. 24 г., Живана жена 21 г., Смиљана кћи 2 г. Имање: 1 кућу и плац 1/4 дана, 9 њива 3 3/4 дана, 1 шљивар 1/4 дана, 3 ливаде 2 косе, 1 забран 3 косе, 1 виноград 2 мотике – све у вредности 100 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 6 1/2 талира. По имању спада у I класу, по приходу у III класу.
 1. Вића М. Богићевић, зем. 24 г., Цвета жена 25 г., Милош син 2 г., Јана кћи 4 г., Павле брат 23 г., Савка синовица 3 г., Дамњанка мати 56 г., Јула сестра 17 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 9 њива 6 1/2 дана, 1 шљивар 1/2 дана, 3 ливаде 3 1/2 косе, 2 забрана 5 1/2 коса, 1 виноград 3 мотике – све у вредности 185 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 15 талира. По имању спада у III класу, по приходу у IV класу.
 1. Васа Шулеић, земљед. 56 г., Станојка жена 55 г., Никола син 25 г., Величко син 4 г., Љубомир син 2 г., Станија кћи 16 г., Живана кћи 8 г., Анђелија сна 25 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/2 дана, 14 њива 8 1/4 дана орања, 1 чаир са зградама 3/4 дана орања, 3 шљивара 1 дан орања, 2 винограда 5 мотика – све у вредности 201 дукат цесарски. Месечни приход од покретности и земљед. 12 талира. По имању спада у III класу, по приходу у IV класу.
 1. Живко Вавић, зем. 55 г., Убавка жена 51 г., Глигорије син 19 г., Василије син 16 г., Павле син 14 г., Симка сна 22 г., Босиљка кћи 9 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 13 њива 9 1/4 дана, 2 шљивара 1 3/4 дана, 2 забрана 3 косе, 2 ливаде 7 коса, 3 винограда 6 мотика – све у вредности 347 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 16 талира. По имању спада у IV класу, по приходу у V класу.
 1. Лука Манојловић, зем. 10 г., Марија мати 40 г., Јевта брат 8 г., Сара сестра 15 г., Љубица сестра 2 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 2 винограда 2 мотике, 1 забран 2 косе, 2 ливаде, 3 1/2 косе, 1 шљивар 1/4 дана, 11 њива 4 дана – све у вредности 152 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед. 3 талира. По имању спада у III класу, по приходу у I класу.
 1. Никола Радивојевић, зем. 30 г., Стеван син 10 г., Стамена кћи 2 г., Стојан син 7 г., Петар брат 27 г., Павле брат (солдат), 24 г., Јова синовац 2 г., Јовица синовац 2 г., Стана синовица 4 г., Радивоје отац 63 г., Ристана сна 28 г., Петрија сна 24 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 15 њива 14 3/4 дана, 5 ливада 12 коса, 5 забрана 12 коса, 2 шљивара 2 1/2 дана, 4 винограда 10 мотика – све у вредности 622 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед. 14 талира. По имању спада у VI класу, по приходу у IV класу.
 1. Андреја Николић, зем. 28 г., Стојана жена 26 г., Мијаило син 8 г., Миливој син 3 г., Ружа кћи 6 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 9 њива 7 1/4 дана, 1 ливаду 5 коса, 1 шљивар 1/2 дана, 1 забран 6 коса, 1 виноград 6 мотика – све у вредности 274 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед. 6 1/2 талира. По имању спада у IV класу, по приходу у III класу.
 1. Дмитар Ћирковић, зем. 48 г., Јелица жена 38 г., Сима син. 18 г., Пера син 12 г., Милосава кћи 9 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 7 њива 4 дана, 2 ливаде 3 косе, 1 шљивар 1/2 дана, 1 виноград 5 мотика – све у вредности 174 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед. 10 1/2 дана. По имању спада у III класу, по приходу у IV класу.

(Наставиће се)

АЛЕКСАНДАР БАЧКО

Извори

[1] Бранко Перуничић, Насеље и град Смедерево, Смедерево 1977, 83 – 85.

[2] Бранко Перуничић, Попис становништва и пољопривреде у Срезу јасеничком 1863. године, Смедеревска Паланка 1978, 449 – 461.

Крњево код Смедеревске Паланке – Белешке VII

Крњево код Смедеревске Паланке – Белешке VI

ПОРОДИЦЕ У КРЊЕВУ

(Наставак)

Ранковићи у Крњеву славе Ђурђиц и у сродству су са Манојловићима у овом месту, који славе исту крсну славу. Нису сродни са другим Манојловићима, који славе св. Јована и св. Николу. Ранковића су, заједно са сродним Манојловићима, 1923/24. године била 32 домаћинства.[1]

Стокићи у Крњеву славе св. Петку. Сродни су са Јевтићима у овом месту, који славе исту крсну славу. Овај род је ромског порекла. Према подацима прикупљеним око 1920. године, Стокића је, заједно са сродним Јевтићима, било 5 домова у Крњеву.[2]

Тиранића је у Крњеву 1923/24. године било чак 112 домаћинстава. Крсна слава ове породице је св. Никола. Њихови родоначелници, три брата, били су досељени „од Тиране“. Одатле су били избегли због Турака. При досељавању су се били задржали једно време у Водицама у Јасеници. Један од њихових предака, који је био чукундеда човеку рођеном око 1863. године, ратовао је „на Новом Пазару“, свакако током Првог српског устанка.[3]

Цветковићи са славом св. Стефан су у Крњеву 1923/24. године бројали 11 домаћинстава. У питању је стара породица, чије је даље порекло непознато. Заједно са још пар фамилија, Цветковићи се убрајају у ред најстаријег крњевског становништва.[4]

Чолаковића је у овом месту двадесетих година 20. века било 20 домаћинстава. Крсна слава ове фамилије је Ђурђиц. Преци су им се доселили „пре Устанка“ (свакако пре Првог српског устанка) из „Старе Србије“. Чолаковићи су у сродству са Миленковићима, Маријићима и Пауновићима у Крњеву, који такође славе Ђурђиц, као и са Чолацима у Трновчи.[5]

Шулејићи у Крњеву славе Ђурђиц. Према подацима из 1923/24. године, била су их чак 92 домаћинства у овом месту. Ова породица води порекло из Влашке.[6]

ПОПИС КРЊЕВА 1863. ГОДИНЕ

„ОБШТИНА КРЊЕВАЧКА – МЕСТО КРЊЕВО“[7]

(Наставак)

 1. Мара жена Ранка Јов. Живановића, зем. 28 г. Имање: 2 њиве 3 дана, 2 забрана 2 косе – све у вредности 27 дуката цесарских. Месечни приход од привреде 2 талира. По имању у I класу, по приходу у I класу.
 1. Степан В. Шелеић, зем. 19 г., Милојка мати 43 г., Стева брат 14 г., Милосав брат 7 г., Јелица сестра 16 г., Петрија сестра 4 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 8 њива 5 3/4 дана, 1 ливаду 6 коса, 2 забрана 8 коса, 2 винограда 2 мотике – све у вредности 211 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 8 1/2 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
 1. Павле И. Пешић, зем. 16 г., Никола брат 8 г., Јана сестра 18 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/2 дана, 3 њиве 3 3/4 дана, 1 шљивар са 1 зградом 1/4 дана, 1 ливаду 5 коса, 1 виноград 2 1/2 мотке – све у вредности 99 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 5 1/2 талира. По имању спада у II класу.
 1. Никола Јовановић, зем. 28 г., Николија жена 24 г., Сава син 5 г., Савка кћи 2 г. Имање: 1 кућни плац, 1/2 дана, 1 њиву 3 1/2 дана – све у вредности 38 дуката цесарских. Месечни приход од земљед. 6 талира. По имању спада у I класу, по приходу у II класу.
 1. Милић Обрадовић, ковач 34 г., Милица жена 28 г., Миладин шурак 34 г., Милосава кћи 9 г., Јана кћи 6 г., Живана кћи 1 г. Имање: 1 кућу, 1 зграду и плац 1/4 дана – све у вредности 8 дуката цесарских. Месечни приход од привреде занатске 10 талира. По приходу спада у III класу.
 1. Павле Јовановић, земљед. 25 г., Ђурђија жена 25 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/2 дана, 6 њива 5 1/4 дана, 2 забрана 3 косе, 2 винограда 3 мотике – све у вредности 119 дуката цесарских. Месечни приход од земљед. 6 талира. По имању спада у II класу, про приходу у II класу.
 1. Милош Јовановић, зем. 35 г., Марија жена 32 г., Глигорије син 13 г., Марта кћи 7 г. Имање: 1 кућу, зграда и плац с воћем 1/4 дана 6 њива 5 дана, 2 забрана 7 коса, 2 винограда 2 1/2 мотике, 1 шљивар 1/4 дана – све у вредности 167 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 6 1/2 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
 1. Милић Тодоровић, зем. 39 г., Смиљана жена 38 г., Живан син 11 г., Тома син 7 г., Јован син 4 г., Магдалина кћи 16 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац с воћем 1/2 дана, 3 њиве 4 1/2 дана, 1 забран 3 косе, 1 шљивар 1/2 дана, 1 виноград 3 мотике – све у вредности 108 дуката цесарских. Месечни приход од земљед. 7 1/2 талира. По имању спада у II класу, по приходу у III класу.
 1. Аксентије Тирнанић, зем. 50 г., Тодора жена, 50 г., Ђорђе син 19 г., Јевросима сна 20 г., Јована кћи 20 г., Живана кћи 13 г., Ружица кћи 8 г., Ранко брат 35 г., Марија сна 35 г., Милован синовац 12 г., Милан синовац 8 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац с воћем 2 дана, 16 њива 17 3/4 дана, 6 винограда 21 мотика, 5 шљивара 14 дана, 4 ливаде 15 коса, 1 забран 6 коса, 1 чаир 2 1/2 дана – све у вредности 854 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед. 21 талир. По имању спада у VI класу, по приходу у V класу.
 1. Никола Ј. Хранисављевић, зем. 38 г., Милена жена 36 г., Живко син 1/2 г., Живана кћи 12 г., Стевана кћи 8 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/2 дана, 3 забрана 6 коса, 3 винограда 5 мотика, 1 ливаду 1 коса, 1 шљивар 1/4 дана – све у вредности 141 дукат цесарски. Месечни приход од земљед. 6 талира. По имању спада у II класу, по приходу у II класу.
 1. Милић Станишић, зем. 39 г., Милица жена 43 г., Петар син 18 г., Мара кћи 20 г., Манасија кћи 12 г., Љубица сна 20 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац с воћем 1 дан, 10 њива 12 1/2 дана, 1 њиву 1/4 дана, 1 забран 3 косе, 2 ливаде 3 косе, 3 винограда 10 мотика – све у вредности 461 дукат цесарски. Месечни приход од покретности и земљед. 14 талира. По имању спада у V класу, по приходу у IV класу.
 1. Милош К. Станишић, зем. 35 г., Милица жена 34 г., Антоније син 5 г., Ранђија кћи 12 г., Петрија кћи 7 г. Имање: 1 кућу, 1 зграду и плац 1 дан, 7 њива 10 дана, 1 шљивар 1 дан, 2 забрана 4 косе, ливаду 3 косе, 1 виноград 5 мотика – све у вредности 232 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед. 6 1/2 талира. По имању спада у III класу.
 1. Мијат П. Ракић, зем. 16 г., Јована жена 19 г. Имање: 1 кућу, зграду и плац 3/4 дана, 5 њива 4 дана, 1 ливаду 3 косе, 2 чаира 2 дана, 1 забран 2 косе, 3 шљивара 2 1/2, 3 винограда 9 мотика, 1 тал у воденици од 11 1/4 оке – све у вредности 233 дуката цесарска. Месечни приход од земљед. 6 талира. По имању спада у III класу, по приходу у II класу.
 1. Милић Марјаноцић, зем. 38 г., Тодора жена 30 г., Живота син 2 г., Јока кћи 10 г., Живана кћи 7 г. Имање: 1 њиву 1/2 дана, 1 забран 1 косу, 1 виноград 1/2 мотике – све у вредности 15 дуката цесарских. Месечни приход од привреде 6 талира. По имању спада у I класу, по приходу у II класу.
 1. Илија Ранисављ евић, зем. 36 г., Ружа жена 27 г., Ранђија кћи 12 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац с воћем 1/4 дана, 6 њива 7 дана, 2 ливаде са 1 зградом 5 коса, 1 забран 1/2 косе, 2 шљивара 1/2 дана, 1 виноград 3 мотике – све у вредности 168 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 6 1/2 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
 1. Станимир Баић, зем. 40 г., Павле син 17 г., Петар син 13 г., Гаврило син 7 г., Синђелија кћи 10 г., Мара мати 30 г. Имање: 1 кућу зграде и плац с воћем 1/2 дана. 10 њива 6 1/2 дана, 3 забрана 4 косе, 1 ливаду 4 косе, 1 чаир 1/4 дана, 1 шљивар 1/2 дана, 2 винограда 3 мотике – све у вредности 211 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 9 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
 1. Сретен Радовановић, зем. 26 г., Стана жена 26 г., Милош син 3 г., Василије брат 24 г., Василија мати 60 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 8 њива 9 1/2 дана, 3 забрана 11 1/2 коса, са 2 зграде, 1 ливаду 2 косе, 3 винограда 10 мотика – све у вредности 251 дукат цесарски. Месечни приход од покрет., земљед. 10 1/2 талира. По имању спада у IV класу, по приходу у IV класу.
 1. Тиосав Василијевић, зем. 30 г., Гмитра жена 20 г., Ранко син 1 г., Јана кћи 2 г. Имање: 1 кућу и плац 1/2 дана, 5 њива 4 3/4 дана, 1 забран 2 косе, 1 виноград 2 мотике – све у вредности 89 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 6 1/2 талира. По имању спада у I класу, по приходу у III.
 1. Алекса Јовановић, зем. 56 г., Стојна жена 60 г., Глигорије син 20 г., Јевта син 12 г., Инђија кћи 11 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 3 дана, 1 њиву 1 дан са 1 зградом, 1 забран 2 косе, 1 виноград 2 мотике – све у вредности 67 дуката цесарских. Месечни приход од земљед. 8 талира. По имању спада у I класу, по приходу у III класу.

(Наставиће се)

АЛЕКСАНДАР БАЧКО

Извори

[1] Боривоје М. Дробњаковић, Смедеревско Подунавље и Јасеница, С.К.А, Српски етнографски зборник 34, Насеља и порекло становништва 19, Београд 1925. (у даљем тексту: Дробњаковић, Смедеревско…), 322.

[2] Дробњаковић, Смедеревско…, 322.

[3] Дробњаковић, Смедеревско…, 322.

[4] Дробњаковић, Смедеревско…, 322.

[5] Дробњаковић, Смедеревско…, 322.

[6] Дробњаковић, Смедеревско…, 322.

[7] Бранко Перуничић, Попис становништва и пољопривреде у Срезу јасеничком 1863. године, Смедеревска Паланка 1978, 449 – 461

Крњево код Смедеревске Паланке – Белешке VI

Крњево код Смедеревске Паланке – Белешке V

ПОРОДИЦЕ У КРЊЕВУ

(Наставак)

Лозанића су у Крњеву 1923/24. године била 2 домаћинства. Крсна слава ове фамилије је Ђурђиц. Предак Лозанића доселио се у ово место из Вражогрнаца у околини Зајечара.[1]

Манојловићи у Крњеву који славе Ђурђиц сродни су са Ранковићима у истом месту, који такође славе овај празник. Ове две сродне породице бројале су заједно 1923/24. године 32 домаћинства у Крњеву. Манојловићи са поменутом славом нису ни у каквом сродству са својим презимењацима у истом месту, који славе св. Јована и св. Николу.[2]

Манојловићи који славе св. Јована је у Крњеву након Првог светског рата било 15 домова. Они нису ни у каквом сродству са Манојловићима који живе у истом месту, а славе св. Николу и Ђурђиц. Предак Манојловића Јовањштака се доселио из села Ливадице код Пожаревца. Његово досељавање одиграло се у првој половини 19. века, највероватније двадесетих година тог столећа.[3]

Маријићи у овом месту славе Ђурђиц. Они представљају блиске сроднике Миленковића и Пауновића у Крњеву. Сродни су и са овдашњим Чолаковићима. Све ове фамилије славе исту крсну славу (видети описе ових породица). Преци су им се доселили из „Старе Србије“, „пре Устанка“, односно на прелазу из 18. у 19. век.[4]

Миленковићи у Крњеву славе Ђурђиц. Представљају један род са Чолаковићима. Ближи сродници Миленковића по мушкој линији су Пауновићи и Маријићи (видети описе ових породица). Миленковића је заједно са Пауновићима и Маријићима 1923/24. године било 25 домаћинстава. Овај род води порекло из „Старе Србије“, одакле су његови преци досељени на прелазу из 18. у 19. век („пре Устанка“).[5]

Пауновићи у Крњеву воде порекло из „Старе Србије“. Преци су им се одатле доселили „пре Устанка“, односно на прелазу из 19. у 20. век. Славе Ђурђиц, а сродни су са Миленковићима, Маријићима и Чолаковићима у истом месту (видети описе ових фамилија).[6]

Перићи (Ђурђиц) су сродни са крњевским Живановићима (видети) и са Милошевићима у Милошевцу. Према подацима из 1923/24. године, Перића је било 12 домаћинстава у Крњеву. Предак им се доселио из околине Дебра у западној Македонији.[7]

(Наставиће се)

ПОПИС КРЊЕВА 1863. ГОДИНЕ

„ОБШТИНА КРЊЕВАЧКА – МЕСТО КРЊЕВО“[8]

(Наставак)

 1. Неда удова поч. Нестора Ђукића, 55 г., Петар син 13 г., Стака кћи 19 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 5 њива 3 1/2 дана, 1 забран 1 косу, 1 виноград 5 мотика, 1 ледину виноградску 1/2 дана – све у вредности 93 дуката цесарска. Месечни приход од земљед. 3 талира. По имању спада у I класу, по приходу у I класу.
 1. Симеон Бранковић, зем. 20 г., Даница мати 52 г., Милојка сестра 16 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 2 њиве 5 3/4 дана, 1 забран 1 1/2 дана, 2 винограда 4 мотике, 1 шљивар 1/4 дана, 2 забрана 2 3/4 косе – све у вредности 188 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 7 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
 1. Максим Манојловић, зем. 25 г., Јока жена 24 г., Аранђел син 2 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 10 њива 2 3/4 дана, 3 ливаде 5 коса и 1/4 част косе, 1 забран 2 косе, 2 винограда 2 мотике – све у вредности 142 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед. 6 1/2 талира. По имању спада у II класу, по приходу у III класу.
 1. Сава Милетић, зем. 32 г., Смиљана жена 23 г., Томанија кћи 3 г., Павлија кћи 2 г., Милка сестра 14 г., Босиљка мати 52 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 3 њиве 6 1/2 дана, 1 шљивар 1/2 дана, 1 виноград 2 мотике – све у вредности 103 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед 7 1/2 талира. По имању спада у II класу, по приходу у III класу.
 1. Степан Манојловић, зем. 27 г., Наста жена 26 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 11 њива 4 1/4 дан , 1 шљивар 1/4 дана, 1 забран 2 косе, 1 ливаду 3 косе, 2 винограда 2 мотике – све у вредности 121 дукат цесарски. Месечни приход од покретности и земљед 7 1/2 талира. По имању спада у II класу, по приходу у III класу.
 1. Живота Јовановић, зем. 23 г., Мара жена 22 г., Лазар син 2 г., Љубица кћи 1 г., Аћим брат 18 г., Ката сестра 10 г., Ранђија мати 60 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 9 њива 6 1/2 дана, 1 ливаду 1 коса, 1 шљивар 1/2 дана, 3 забрана 3 1/4 косе, 1 чаир 2 косе, 2 винограда и 1 ледину 3 1/2 мотике – све у вредности 197 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 10 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
 1. Павле Ђ. Живановић, зем. 31 г. Аница жена 30 г., Никола син 1 г., Василија кћи 8 г., Марија кћи 6 г., Петрија кћи 4 г., Јанко брат 27 г., Живана сна 26 г., Стевана синовица 1 г., Живота синовац 1 г., Јована маћија 60 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1 дан, 1 чаир с подрумом и кошем од 2 дана, 15 њива 17 1/2 дана, 2 забрана 12 коса, 1 шљивар 1/2 дана, 1 ливаду 5 коса, 3 винограда 10 мотика – све у вредности 378 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 12 талира. По имању спада у IV класу, по приходу у IV класу.
 1. Јаков Тирнанић, зем. 33 г., Стојана жена 32 г., Милоје син 7 г., Стеван син 1 г., Петрија кћи 10 г., Милојка кћи 7 г., Станојка кћи 4 г., Манасија кћи 2 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац с воћем 1/2 дана, 11 њива 7 1/2 дана, 2 шљивара 3/4 дана, 3 забрана 6 коса, 6 ливада 8 1/2 коса, 3 винограда 9 мотика, 1 парлог 1/2 мотике – све у вредности 451 дукат цесарски. Месечни приход од покретности и земљед. 8 талира. По имању спада у V класу, по приходу у III класу.
 1. Цајка удова Ранисава Мишића, 60 г., Илија син 12 г., Аница кћи 23 г., Марта кћи 18 г., Јока кћи 15 г., Јелица сна 26 г., Пантелија кћи 1/4 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 1 подрум и плац 1 1/4 дана, 2 њиве 2 дана, 1 забран 2 косе, 1 виноград с парлогом 3 мотике – све у вредности 99 дуката цесарских. Месечни приход од покретности у земљед. 6 талира. По имању спада у I класу, по приходу у II класу.
 1. Димитрије Богићевић, зем. 51 г., Синђелија жена, 50 г., Ђурађ син 21 г., Јаглика сна 23 г., Гмитра унука 1/2 г., Јеремија син 15 г., Ана кћи 10 г., Јована кћи 7 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 14 њива 7 дана и 3/4 части дана, 1 шљивар са зградама 1/2 дана, 2 ливаде 4 1/2 косе, 2 забрана 3 косе, 1 виноград 3 1/2 мотике – све у вредности 169 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 9 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
 1. Јовица Живановић, зем. 54 г., Сара жена 52 г., Ранко син 26 г., Никола син 14 г., Марко син 12 г., Угрин унук 1 г., Ружа унука 7 г., Мара кћи 19 г., Манда кћи 16 г. Имање: 1 кућу, зграда и плац с воћем 2 дана, 21 њиву 39 3/4 дана орања, 2 ливаде 6 коса, 5 забрана 47 коса траве, 1 вотњак 1/2 дана, 4 винограда 9 мотика – све у вредности 796 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 16 талира. По имању спада у VI класу, по приходу у V класу.
 1. Глигорије Јеремић, зем. 30 г., Васа жена 29 г., Сава син 9 г., Марко син 7 г., Петрија кћи 4 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 4 њиве 3 дана, 1 шљивар 1/4 дана, 2 забрана 2 1/2 косе, 2 ливаде 1 1/2 коса, 2 винограда 2 1/2 мотике – све у вредности 91 дукат цесарски. Месечни приход од покретности и земљед. 6 талира. По имању спада у I класу, по приходу у II класу.
 1. Новак Гавриловић, зем. , суш(м)ашедши, 26 г., Ђурђија жена 26 г., Владимир син 3 г., Анђелија мати 60 г., Петар синовац 7 г., Перка синовица 4 г., Живана сна 38. Имање: 1 кућу и плац 1/2 дана, њива 7 3/4 дана, 2 забрана 6 коса, 1 шљивар 1/2 дана, 2 ливаде 4 косе, 1 чаир 3 косе, 2 винограда 4 мотике – све у вредности 238 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 6 талира. По имању спада у III класу, по приходу у II класу.
 1. Аћим Бранковић, зем. 35 г., Јаглика жена 33 г., Светозар син 1 г., Јелена кћи 10 г., Живана кћи 8 г., Станија кћи 5 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 4 њиве 1 1/2 дан, 1 ливаду 1 косу траве, 2 винограда 3 мотике – све у вредности 75 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 6 1/2 талира. По имању спада у I класу, по приходу у III класу.
 1. Живоин Мрашић, зем. 35 г., Николија ћена 32 г., Павле син 5 г., Петрија кћи 12 г., Павлија кћи 4 г., Анђелија кћи 3 г. Имање: 1 кућу и плац 1/2 дана, 2 њиве 1 дан, 1 шљивар 1/4 дана, 1 виноград 1 1/2 мотика, 1 забран 6 коса – све у вредности 68 дуката цесарских. Месечни приход од земљед. 6 талира. По имању спада у I класу, приходу у II класу.
 1. Милош Арсић, земљед. 50 г., Ана жена 51 г., Мита син 18 г., Павле син 11 г., Мара кћи 19 г., Манасија кћи 15 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/2 дана, 1 шљивар са подрумом 1 дан, 10 њива 8 3/4 дана, 3 забрана 3 косе, 2 ливаде 4 косе, 2 винограда 5 мотика – све у вредности 213 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 11 талира. По имању спада у III класу, по приходу у IV класу.
 1. Стеван Тирнанић, зем. 69 г., Станика жена 67 г., Петар син 32 г., Јован син 27 г., Антоније унук 11 г., Сава унук 9 г., Ђорђе унук 5 г., Јефрем унук 1/2 г., Ђурађ унук 1/2 г., Младена унука 6 г., Јана сна 36 г., Милинка унука 5 г., Петрија сна 32 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац с воћем 1 дан, 9 њива 20 3/4 дана, 4 забрана 46 косе, 1 шљивар 2 дана, 5 ливада 18 коса, 3 винограда 14 мотика – све у вредности 895 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 20 талира. По имању спада у VI класу, по приходу у V класу.

(Наставиће се)

АЛЕКСАНДАР БАЧКО

Извори

[1] Боривоје М. Дробњаковић, Смедеревско Подунавље и Јасеница, С.К.А, Српски етнографски зборник 34, Насеља и порекло становништва 19, Београд 1925. (у даљем тексту: Дробњаковић, Смедеревско…), 322.

[2] Дробњаковић, Смедеревско…, 322.

[3] Дробњаковић, Смедеревско, 322.

[4] Дробњаковић, Смедеревско…, 322.

[5] Дробњаковић, Смедеревско…, 322.

[6] Дробњаковић, Смедеревско…, 322.

[7] Дробњаковић, Смедеревско…, 322.

[8] Бранко Перуничић, Попис становништва и пољопривреде у Срезу јасеничком 1863. године, Смедеревска Паланка 1978, 449 – 461

Крњево код Смедеревске Паланке – Белешке V

Крњево код Смедеревске Паланке – Белешке IV

ПОРОДИЦЕ У КРЊЕВУ

На овом месту биће презентован азбучни преглед савремених породица у Крњеву. Огранци родова који данас носе већи број презимена биће овде такође приказани по азбучном реду, уз напомену са којим фамилијама су сродни по мушкој линији.

Бајићи у Крњеву славе св. Николу. Године 1923/24. било их је 15 кућа у овом месту. Ово је стара породица, чије порекло није упамћено. Још у време док су становали на крњевском Селишту, један део ове фамилије иселио се у Ковин у Банату.[1]

Богићевићи су двадесетих година 20. столећа бројали 29 домаћинстава у овом месту. Крсна слава ове фамилије је Ђурђиц. Богићевићи у Крњеву се сматрају старинцима, односно спадају у ред најстаријих тамошњих породица. Њихово даље порекло није познато. Имају рођаке по мушкој линији у селу Ливадици у околини Пожаревца.[2]

Живановићи са славом Ђурђиц су након Првог светског рата бројали 50 домаћинстава у Крњеву. Сродни су са Перићима у истом месту, који такође славе Ђурђиц (видети опис те фамилије), као и са породицом Милошевић у Милошевцу. Предак Живановића, Милован, доселио се у Крњево из околине Дебра у западној Македонији.[3]

Јевтићи славе св. Петку. По мушкој линији су у сродству са Стокићима у истом месту, који такође славе Петковдан (видети опис те породице). Овај род је ромског порекла. Јевтића и Стокића је у Крњеву било укупно 5 домаћинстава 1923/24. године.[4]

Казаковићи или Казаци у Крњеву славе Ђурђиц. Након Првог светског рата их је било 10 домаћинстава у овом месту. Сматрају, да су им се преци доселили из Русије. Поједини аутори имају мишљење, да су ови Казаковићи „непознатог порекла“. Поред тога, они мисле, да су крњевски Казаковићи, као и Казаци у Кусатку, „вероватно потомци оних Срба који су ступали у турску војску и били познати под именом `казаци`“. Мишљења поменутих аутора тешко могу бити утемељена.[5]

Наиме, опште је позната чињеница, да су Руси слали своје трупе у Србију у време Првог српског устанка. Ове трупе, у којима су били бројни козаци, односно „казаци“, како су их у тадашњем народном говору називали, помагале су Карађорђевим војницима у борбама против Турака. Тако је, на пример, 4000 Руса учествовало 1808. године у боју са Турцима код Прахова 1808. године. Од тог броја, њих су 800 су били козаци (коњаници), док су остали били пешадинци. Током исте године је у војним операцијама у Неготинској Крајини, на српској страни руска војска под командом Родофиникина, која је бројала 800 пешака, 500 козака и 4 топа. Овај руски одред је касније презимио у Београду. Године 1809. је у Србију стигло из Русије нових 4000 војника. У бици код Варварина учестовало је 2000 руских пешадинаца, 800 козака и 8 руских топова. Оваквих примера је било више током Првог српског устанка.[6]

Свакако су неки од руских војника, међу којима и козака („казака“) остали у Србији, оженили се и засновали своје породице. Према томе, сматрамо да је породично предање о пореклу из Русије ових, као и бројних других Казаковића, исправно.

(Наставиће се)

ПОПИС КРЊЕВА 1863. ГОДИНЕ

„ОБШТИНА КРЊЕВАЧКА – МЕСТО КРЊЕВО“[7]

(Наставак)

 1. Бранко Ћирковић, зем. 60 г., Аница жена 50 г., Сима син 28 г., Сава син 17 г., Пера син 15 г., Петрија кћи 9 г., Јелица сна 25 г., Танаско унук 1/2 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 12 њива 9 1/4 дана, 2 ливаде 4 1/2 косе, 1 чаир 1 дан, 2 забрана 6 коса, 1 виноград 3 мотике – све у вредности 217 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 10 1/2 талира. По имању спада у III класу, по приходу у IV класу.
 1. Милош Цветковић, земљед., сакат у леву ногу, 35 г., Јелица жена 34 г., Димитрије син 12 г., Петар син 6 г., Живота син 3 г., Андрија брат 23 г., Савета сна 23 г., Јевтимије синовац 4 г., Стана синовица 1 г., Воин отац 70 г., Магдалина поћерка 15 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 19 њива 13 1/2 дана, 4 ливаде 19 коса, 6 забрана 40 коса, 2 чаира 1 1/2 дан, 1 чаир с подрумом 1 дан, 4 шљивара 2 дана, 4 винограда 6 1/2 мотика, 1 плац виноградски 3 мотике – све у вредности 712 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед 21 талир. По имању спада у VI класу, по приходу у V класу.
 1. Трифун Шулеић, зем. 38 г., Мара жена 37 г., Лазар син 14 г., Миливоје син 12 г., Милош син 9 г., Недељко син 7 г., Живана кћи 5 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 6 њива 5 1/2 дана, 1 чаир 1/4 дана, 1 ливаду 6 коса, 1 вотњак 1/4 част дана, 2 забрана 8 коса, 3 винограда 4 мотике – све у вредности 204 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед. 8 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
 1. Петар Ћирковић, зем. 28 г., Рада жена 30 г., Благоје син 8 г., Сава син 2 г., Петроније брат 19 г., Станица сна 17 г., Глигорије брат 15 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/2 дана, 1 меану са зградама и плац 3 дана, 12 њива 11 1/2 дана, 5 ливаде 13 коса, 5 забрана 14 коса, 3 вотњака 2 дана, 2 винограда и плац виноградски 8 мотика – све у вредности 734 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед. 13 талира. По имању спада у VI класу, по приходу у IV класу.
 1. Василије Бранковић, зем. 25 г., Василија жена 25 г., Марко син 1 г., Илија брат 18 г., Каименија мати 60 г. Имање: 1 кућу и плац 1/2 дана, 5 њива 3 1/2 дана, 1 забран 2 косе, 1 ливаду и косу, 2 винограда 4 мотике – све у вредности 112 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 9 1/2 талира. По имању спада у II класу, по приходу у III класу.
 1. Никола Ранковић, зем. 42 г., Савка жена 36 г., Јован син 13 г., Ђорђе син 7 г., Глигорије син 5 г., Ђурађ син 1 1/2 г., Јана кћи 15 г., Филип пасторак 11 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац с воћем 1 дан, 5 њива 4 1/4 дана, 1 ливаду 3/4 косе, 1 забран 2 косе, 2 винограда 5 мотика, 1 њиву са зградама 2 дана – све у вредности 164 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 7 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
 1. Јовица Гавриловић, зем. 30 г., Станија жена 30 г., Живана кћи 2 г., Радивоје брат 23 г., Јелена сна 22 г., Милица синовица 3 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 9 њива 6 дана и 3/4 части дана, 3 забрана 6 коса, 3 ливаде 7 коса, 1 шљивар са зградама 1/4 дана – све у вредности 207 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 15 талира. По имању спада у III класу, по приходу у IV класу.
 1. Милош Баић, зем. 55 г., Милена жена 54 г., Глигорије син, јектичав, 27 г., Станка сна 26 г., Петрија кћи 19 г., Стевана кћи 14 г., Станојка унука 10 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/2 дана, 7 њива 8 3/4 дана, 1 ливаду 4 косе, 1 чаир 1/4 дана, 1 вотњак 1/2 дана, 4 забрана 8 1/4 косе, 2 винограда и 1 парлог 6 мотика – све у вредности 271 дукат цесарски. Месечни приход од покретности и земљед. 11 талира. По имању спада у IV класу.
 1. Милан Ранковић, земљед 54 г., Стевана жена 53 г., Петар син 19 г., Димитрије син 17 г., Ђорђе синовац 14 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/2 дана, 6 њива 6 1/2, 2 забрана 10 коса, 1 вотњак 1/4 дана, 2 винограда 4 мотике – све у вредности 160 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 9 1/2 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III.
 1. Јован М. Рајковић, зем. 20 г., Симка жена 19 г., Милена мати 40 г. Имање: 1 кућу и плац 1/2 дана, 3 њиве 3 1/2 дана, 1 забран 4 косе, 1 виноград 4 мотике – све у вредности 90 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 8 талира. По имању спада у I класу по приходу у III класу.
 1. Јован Перић, зем. 38 г., Јока жена 30 г., Сава син 10 г., Павле син 3 г., Савка кћи 5 г. Имање: 1 кућу, и плац 1/2 дана, 4 њиве 2 1/4 дана, 1 ливаду 1/2 косе, 2 забрана 3 косе, 1 шљивар 1/4 дана, 2 винограда 2 1/2 мотике – све у вредности 77 дуката цесарских. Месечни приход од земљед. 6 талира. По имању спада у I класу, по приходу у II класу.
 1. Петко Богићевић, зем. 56 г., Станка жена 50 г., Василија кћи 19 г., Анђелија кћи 12 г., Сава унук 5 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 10 њива 5 1/4 дана, 1 подрум и плац 1/2 дана, 2 ливаде 3 косе, 2 шљивара 3/4 дана, 2 забрана 2 1/2 косе, 2 винограда 3 мотике – све у вредности 187 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 6 талира. По имању спада у III класу, по приходу у II класу.
 1. Стојан Манојловић, зем. 25 г., Јована жена 24 г., Благоје син 4 г., Милица кћи 3 г., Милосава кћи 1/2 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 8 њива 3 3/4 дана, 1 шљивар 1/4 дана, 1 виноград и 1 парлог 2 мотике – све у вредности 70 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 6 талира. По имању спада у I класу, по приходу у II класу.
 1. Стеван Тирнанић, зем. 26 г., Милица жена 24 г., Никола син 6 г., Марија кћи 4 г., Мара кћи 2 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 8 њива 8 1/2 дана, 7 ливаде 6 коса, 2 шљивара 3/4 дана, 1 забран 2 косе, 1 виноград 5 мотика – све у вредности 194 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 7 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
 1. Радосав Станковић, зем. 34 г., Маргита жена 30 г., Гаврил син 12 г. Имање: кућу и плац 1/4 дана, 3 њиве 3 дана, 1 забран 4 косе, 1 виноград и 1 ледину 3 1/2 мотике – све у вредности 79 дуката цесарских. Месечни приход од земљед. 6 талира. По имању спада у I класу, по приходу у II класу.
 1. Лазар Лекић, земљед. 32 г., Анђелија жена 33 г., Павле син 8 г., Живота син 4 г., Мара кћи 9 г., Андрија брат 26 г., Петар брат 14 г., Милан синовац 1 г., Јока сна 25 г., Јован Димитријевић укућанин 56 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 12 њива 7 3/4 дана, 4 винограда 8 мотика, 1 парлог 1 1/2 мотику, 4 забрана 8 1/2 коса, 1 подрум и кош на плацу са забраном 2 1/2 косе, 6 ливада 14 1/2 коса – све у вредности 414 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 16 талира. По имању спада у V класу, по приходу у V класу.
 1. Ранко Милошевић, зем. 43 г., Милојка жена 42 г., Јовица син 20 г., Јованка кћи 12 г., Тодора кћи 10 г., Марта сна 20 г. Имање: 1 кућу и плац са воћем 2 дана, 6 њива 8 1/2 дана, 2 ливаде 3 1/2 косе, 2 забрана 6 коса, 1 шљивар 1/4 дана, 2 винограда 4 1/2 мотике – све у вредности 201 дукат цесарски. Месечни приход од покретности и земљед. 15 талира. По имању спада у III класу, по приходу у IV класу.

(Наставиће се)

АЛЕКСАНДАР БАЧКО

Извори

[1] Боривоје М. Дробњаковић, Смедеревско Подунавље и Јасеница, С.К.А, Српски етнографски зборник 34, Насеља и порекло становништва 19, Београд 1925. (у даљем тексту: Дробњаковић, Смедеревско…), 322.

[2] Дробњаковић, Смедеревско…, 322.

[3] Дробњаковић, Смедеревско…, 322.

[4] Дробњаковић, Смедеревско…, 322.

[5] Дробњаковић, Смедеревско…, 322.

[6] Бранко Перуничић, Насеље и град Смедерево, Смедерево 1977, 22 – 36.

[7] Бранко Перуничић, Попис становништва и пољопривреде у Срезу јасеничком 1863. године, Смедеревска Паланка 1978. (у даљем тексту: Перуничић, Попис Јасенице), 449 – 461

Крњево код Смедеревске Паланке – Белешке IV

Крњево код Смедеревске Паланке – Белешке III

О ПРИВРЕДИ КРЊЕВА

У „Чибучком списку Капетаније јасеничке“ из 1832. године, наводи се, да је Крњево имало 2235 оваца и коза, односно 86 обора (торова).[1]

ИЗ ИСТОРИЈЕ НАСЕЉА

У време турске владавине Крњево је било једно од насеља Аџибеговачке мукаде. Термин „мукада“ означавао је државно, односно султанско („царско“) добро, са кога су приходи припадали самом султану. Поред Аџибеговца и Крњева, у ову мукаду су спадала следећа насеља: Марковац, Ракинац, Велика Плана, Кошарна, Златарић, Радовање, Поток Паланачки, Водице, Мраморац, Церовац, Сараорци, Враново, Варашево, Милошевац, Орашје, Лугавчина, Голобок, Рибаре, Церје, Ждрело, Бродарци, Дрмно, Кленовик, Кушиљево, Рукомија, Бунари и Врба.[2]

Поједини житељи Крњева узели су учешћа у Другом српском устанку, 1815. године, под кнезом Милошем Обреновићем. Поуздано се зна, да је тада међу устаницима био и Маринко Н. Николић из овог места. Маринко је био жив у време прославе педесетогодишњице овог устанка, која је била одржана на Топчидеру 23. маја 1865. године. Забележено је, да је тада био „100“ година стар.[3]

ПОПИС КРЊЕВА 1863. ГОДИНЕ

„ОБШТИНА КРЊЕВАЧКА – МЕСТО КРЊЕВО“[4]

(Наставак)

 1. Аница удов. поч. Дамњана Радоичића, 32 г., Марјан син 13 г., Матија син 10 г., Петар син 5 г., Стеван син 1/2 г., Милица кћи 11 г. Имање: 1 кућу и плац 1/4 дана, 4 њиве 3 дана, 1 виноград 2 мотике – све у вредности 56 дуката цесарских. Месечни приход: нема. По имању спада у I класу.
 1. Стојан Николић, зем. 32 г., Станија жена 28 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 1 шљивар 1/4 дана, 4 њиве 2 1/2 дана, 1 виноград и 1 ледина 1 1/2 мотике – све у вредности 61 дукат цесарски. Месечни приход од земљед. 6 талира. По имању спада у I класу, по приходу у II класу.
 1. Милан Тирнанић, зем. 50 г., Перуника жена 50 г., Милорад син 21 г., Трифун син 14 г., Живко син 11 г., Алекса син 8 г., Миливоје син 2 г., Милица кћи 17 г., Јелица сна 20 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 3 њиве 5 1/2 дана, 1 ливаду 2 косе, 1 забран 4 косе, 1 башту 1/4 дана, 2 винограда 6 мотика – све у вредности 170 дуката цесарских. Месечни приход од земљед. 13 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
 1. Величко Баић зем. 37 г., Сара жена 40 г., Милутин пасторак 18 г., Живота пасторак 6 г., Милорад син 4 г., Живана пасторка 10 г., Милена кћи 1/2 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/2 дана, 10 њива 10 1/4 дана, 1 подрум и плац 1/4 дана, 2 винограда 3 1/2 мотике, 2 ливаде 4 1/2 косе, 4 забрана 6 коса – све у вредности 240 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 9 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
 1. Антоније Жутић, зем. 30 г., Анђелија жена 30 г., Ђурђе син 9 г., Јаков син 4 г., Сара кћи 11 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/2 дана, 5 њива 4 дана, 1 забран 2 косе, 2 шљивара 1/4 дана, 1 виноград 2 мотике – све у вредности 108 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 6 талира. По имању спада у II класу, по приходу у II класу.
 1. Павле Милосављевић, зем. 73 г., Сара жена 60 г., Јован син 18 г., Тодора кћи 16 г., Стевана кћи 14 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1 дан, 1 забран 1 косу, 1 виноград 2 мотике – све у вредности 47 дуката цесарских. Месечни приход од земљед. 5 талира. По имању спада у I класу, по приходу у II класу.
 1. Милован Петровић, зем. 35 г., Стеван син 11 г., Глигорије син 6 г. Имање: 1 кућу и плац 1/4 дана, 1 њиву 2 1/2 дана, 1 забран 2 косе, 1 виноград 3 мотике – све у вредности 68 дуката цесарских. Месечни приход од земљед. 4 талира. По имању спада у I класу, по приходу у II класу.
 1. Милован Марковић, зем. 27 г., Аница жена 25 г., Круна кћи 3 г., Груја брат 18 г. Имање: 1 кућу и плац 1/4 дана, 1 њиву 2 1/2 дана, 1 виноград 1/2 мотике – све у вредности 28 дуката цесарских. Месечни приход од земљед. 9 талира. По имању спада у I класу, по приходу у III класу.
 1. Милан Арсић, земљед. 33 г., Ана жена 30 г., Марта мати, Петрија кћи 8 г., Ранђија кћи 6 г., Анђелија кћи 2 г., Алекса брат 28 г., Милош брат 24 г., Милица сестра, саката у ноге 18 г., Јелица сестра 14 г., Велика сна 30 г., Стевана сна 23 г., Петар синовац 5 г., Стеван синовац 2 г., Марија синовица 6 г., Синђелија синовица 2 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/2 дана, 13 њива 12 1/4 дана орања, 3 забрана 6 1/2 косе, 3 ливаде 8 1/2 коса траве, 4 чаира 3 1/4 дана, 4 винограда 11 мотика – све у вредности 361 дукат цесарски. Месечни приход од покретности и земљед. 17 талира. По имању спада у IV класу, по приходу у V класу.
 1. Петроније Бранковић, зем. 45 г., Живана жена 43 г., Гаврил син 18 г., Јован син 16 г., Никола син 5 г., Ђорђе брат 35 г., Манда мати 70 г., Смиљка сна 19 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 2 дана, 4 вотњака 2 дана, 7 забрана 20 коса, 12 њива 11 дана, 1 плац виноградски 1 дан, 2 ливаде 8 коса траве, 2 чаира 3 дана, 1 чаир 1 косу, 1 виноград 7 мотика – све у вредности 503 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед. 13 талира. По имању спада у V класу, по приходу у IV класу.
 1. Лазар Јеремић, земљед. 35 г., Стана жена 34 г., Јован брат 25 г., Јана сна 26 г., Милан син 5 г., Миља кћи 12 г., Гмитра кћи 10 г., Милош синовац 1 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/2 дана, 7 њива 7 дана, 2 забрана 5 коса, 1 виноград 5 мотика, 2 шљивара 1 дан, 1 ливаду 3 косе – све у вредности 172 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед. 12 1/2 талира. По имању спада у III класу, по приходу у IV класу.
 1. Илија Радовановић, зем. 40 г., Станојка жена 30 г., Живана кћи 10 г., Александра кћи 8 г., Станија кћи 4 г., Аћим брат 24 г., Сара сна 24 г., Стевана сна 24 г., Љубомир синовац 8 г., Јаков синовац 4 г., Ана синовица 12 г., Јока синовица 10 г., Јелена синовица 5 г., Љубица синовица 2 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац с воћем 1 дан, 10 њива 19 1/4 дана, 3 шљивара 4 дана и 2 стаје, 3 забрана 36 коса, 1 чаир 6 дана, 3 ливаде 25 коса траве, 4 винограда 16 мотика – све у вредности 881 дукат цесарски. Месечни приход од покретности и земљед. 14 талира. По имању спада у VI класу, по приходу у IV класу.
 1. Стеван Ћирковић, зем. 28 г., Милосава жена 22 г., Ранко син 5 г., Рајна кћи 1/2 г., Никола брат 23 г., Трифун брат 18 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/4 дана, 1 вотњак 1/2 дана, 1 виноград 3 мотике и 1 парлог 1 мотика – све у вредности 96 дуката цесарских. Месечни приход од земљед. 12 талира. По имању спада у I класу, по приходу у IV класу.
 1. Милија Радосављевић, зем. 43 г., Марта жена 43 г., Стеван син 18 г., Игњат син 13 г., Глиша син 11 г., Милоје син 9 г., Живана кћи 5 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац 1/2 дана, 7 њива 9 1/4 дана, 2 винограда и 1 ледина 5 мотика, 1 чаир 1/2 дана, 1 шљивар 1/4 дана, 2 забрана 4 1/2 косе – све у вредности 179 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 8 1/2 талира. По имању спада у III класу, по приходу у III класу.
 1. Милош Тодоровић, зем. 45 г., Василија жена 46 г., Петар син 23 г., Марко син 20 г., Марјан син 3 г., Стана кћи 14 г., Станица кћи 7 г., Марта кћи 5 г., Јелица сна 25 г., Симка сна 19 г., Милојка унука 4 г., Станка унука 1/2 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац с воћем 1 дан, 16 њива 14 3/4 дана, 5 винограда 14 мотика, 2 вотњака 1 дан, 2 ливаде 4 косе, 3 забрана 9 1/2 косе – све у вредности 343 дуката цесарска. Месечни приход од покретности и земљед. 18 талира. По имању спада у IV класу, по приходу у V класу.
 1. Јеремија Тирнанић, зем. 75 г., Павлија жена 75 г., Стојан син 41 г., Василија сна 41 г., Петар унук 20 г., Благоје унук 19 г., Глигорије унук 14 г., Лазар унук 13 г., Павле унук 10 г., Матија унук 9 г., Милош унук 6 г., Стеван унук 2 г., Марта унука 20 г., Настасија унука 17 г., Смиљана унука 16 г., Милица унука 3 г., Станица сна 20 г., Милојка сна 19 г. Имање: 1 кућу, зграде и плац с воћем 1 1/2 дана орања, 21 њива 20 дана, 3 ливаде 24 косе траве, 7 забрана 40 коса траве, 2 чаира 10 дана, 1 кош и колиба 2 вотњака 2 дана, 2 винограда 16 мотика – све у вредности 1014 дуката цесарских. Месечни приход од покретности и земљед. 32 талира. По имању спада у VII/3 класу, по приходу у VI класу.

(Наставиће се)

АЛЕКСАНДАР БАЧКО

Извори

[1] Бранко Перуничић, Насеље и град Смедерево, Смедерево 1977. (у даљем тексту: Перуничић, Смедерево), 121.

[2] Перуничић, Смедерево, 36, 48.

[3] Драгоје Тодоровић, Попис устаника из 1815. године, С.А.Н.У, Споменик CXIV, Одељење друштвених наука, Нова серија 16, Београд 1966, 10, 25; Перуничић, Смедерево, 42.

[4] Бранко Перуничић, Попис становништва и пољопривреде у Срезу јасеничком 1863. године, Смедеревска Паланка 1978, 449 – 461

Крњево код Смедеревске Паланке – Белешке III