Белешке о појединим породицама цинцарског порекла

Александар Бачко је објавио своју нову књигу, “Белешке о појединим породицама цинцарског порекла“. Ова монографија је публикована у електронском издању.

Уредник монографије је госпођа Љиљана Буза из Српско – цинцарског друштва „Луњина“ из Београда.

Књига “Белешке о појединим породицама цинцарског порекла “ има 141 страну.

Ова књига се може бесплатно преузети (у PDF формату), путем следећег линка:

Cincari – knjiga

 

Cincari - korice

Белешке о појединим породицама цинцарског порекла

Notes about certain families of Aromanian origin

Aleksandar Bačko has published his new e-book, “Notes about certain families of Aromanian origin“.

Editor of this book is Ms. Ljiljana Buza from The Serbian-Aromanian association “Lunjina”.

“Notes about certain families of Aromanian origin“ has 141 pages.

This book can be downloaded free (in PDF format), following this link:

Cincari – knjiga

 

Cincari - korice

Notes about certain families of Aromanian origin